Szkoła jest jednostką podległą Gminy Dąbrówka

"Największym zwycięstwem jest to,
które odnosimy nad nami samymi."

- Tadeusz Kościuszko -

Dane teleadresowe

Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce zostało włączone z dniem 1 września 2017 r. w strukturę ośmioklasowej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20a, 05-252 Dąbrówka
tel: (29) 757-81-52
e-mail: gimnazjum@dabrowka.net.pl
www: http://www.gimnazjum.dabrowka.net.pl

Dyrektor: Stanisław Wójcik
Kontakt: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl
tel. 29 757-81-52 wew. 12 lub 29 757-80-13

Wicedyrektor szkoły: Joanna Jackowska
Kontakt: wicedyrektor@spwd.dabrowka.net.pl
tel. 29 757-87-64

  • Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3
  • Foto 4
  • Foto 5
  • Foto 6
  • Foto 7
  • Foto 8

Regulamin organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy

1. W celu promowania zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej i kształtowania postawy prozdrowotnej na hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce są organizowane zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


2. Korzystanie z hali w ramach ww. zajęć odbywa się wg następujących zasad:
a) wszyscy korzystający z hali powinni przestrzegać Regulaminu korzystania z hali sportowej,
b) wszystkich uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy oraz sportowe obuwie na zmianę (obsługa hali ma prawo zażądać okazania obuwia),
c) harmonogram z terminami udostępniania hali jest opracowywany i podawany do publicznej wiadomości przez Dyrektora Gimnazjum,
d) korzystanie z hali odbywa się w określonych godzinach, w odpowiednich grupach wiekowych oraz pod opieką wykwalifikowanej kadry (nauczycieli w-f, trenerów, instruktorów sportowych),
e) wszyscy chętni do skorzystania z hali powinni mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem (legitymacja szkolna, dowód osobisty itp.) i okazać go na wezwanie obsługi,
f) ze względów bezpieczeństwa i metodyki prowadzenia zajęć grupa może liczyć maksymalnie 26 osób.
g) 10 min. po wyznaczonej godz. rozpoczęcia zajęć, drzwi do hali są zamykane i osoby spóźniające się nie zostają wpuszczone w trakcie zajęć,
h) podczas zajęć na hali mogą przebywać wyłącznie osoby uczestniczące w zajęciach. Widzowie i kibice nie są wpuszczani na halę. Wyjątek stanowią rodzice (prawni opiekunowie), oczekujący na swoje dzieci.


3. Ze względu na bezpieczeństwo i uwarunkowania metodyczne uczestników dzieli się na 4 grupy:
a) uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych. Jeżeli pula wolnych miejsc nie zostanie wykorzystana do grupy mogą zostać włączeni uczniowie klasy I gimnazjum,
b) uczniowie gimnazjum. Jeżeli pula wolnych miejsc nie zostanie wykorzystana do grupy mogą zostać włączeni uczniowie klasy I szkół ponadgimnazjalnych,
c) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli mężczyźni,
d) dziewczęta i panie (od wieku gimnazjalnego wzwyż).


4. W przypadku większej liczby chętnych w pierwszej kolejności są wpuszczani wg kolejności przybycia.


5. W przypadku dużego zainteresowania zajęciami Dyrektor Gimnazjum, biorąc pod uwagę możliwości finansowe i organizacyjne, rozważy możliwość stworzenia kolejnych grup.


6. Nieletni uczestnicy są wpuszczani na halę wyłącznie po przedstawieniu pozwolenia na udział w zajęciach podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów), którego wzór stanowi Załącznik nr 2b (nowe pozwolenie na każde wejście).


7. Pełnoletni uczestnicy zajęć są wpuszczani na halę po podpisaniu oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2c (wystarczy jednorazowe oświadczenie).Statystyka strony

Strona oglądana: 1775 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Ewa Rurarz, data: 04.09.2012 r., godz. 06.56
Wprowadził:Redaktorzy strony, data: 04.09.2012 r., godz. 06.56
Ostatnia aktualizacja:Redaktorzy strony, data: 04.09.2012 r., godz. 06.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.09.2012 r., godz. 06.56Redaktorzy stronyDodanie strony

Copyright

© 2010 -2013 Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Publiczne Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce, e-mail: gimnazjum@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2011 r.