Szkoła jest jednostką podległą Gminy Dąbrówka

"Największym zwycięstwem jest to,
które odnosimy nad nami samymi."

- Tadeusz Kościuszko -

Dane teleadresowe

Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce zostało włączone z dniem 1 września 2017 r. w strukturę ośmioklasowej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20a, 05-252 Dąbrówka
tel: (29) 757-81-52
e-mail: gimnazjum@dabrowka.net.pl
www: http://www.gimnazjum.dabrowka.net.pl

Dyrektor: Stanisław Wójcik
Kontakt: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl
tel. 29 757-81-52 wew. 12 lub 29 757-80-13

Wicedyrektor szkoły: Joanna Jackowska
Kontakt: wicedyrektor@spwd.dabrowka.net.pl
tel. 29 757-87-64

  • Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3
  • Foto 4
  • Foto 5
  • Foto 6
  • Foto 7
  • Foto 8

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

PLAN PRACY


SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM


IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W DĄBRÓWCE


NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Praca Samorządu Uczniowskiego ma uczyć:

a) Dbania o dobre imię i honor szkoły
b) Organizacji i odpowiedzialności za powierzone zadania
c) Dokonywania trafnych wyborów
d) Współpracy w ramach powołanych zespołów
e) Uczestnictwa w życiu społecznym poprzez udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego oraz w pracach w powołanych przez samorząd sekcjach
f) Szerzenia ducha patriotyzmu
g) Podtrzymywania szkolnych tradycji
h) Tworzenia warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
i) Dbania o sprzęt i mienie szkolne
j) Poszanowania własności prywatnej
k) Równego traktowania wszystkich członków społeczności szkolnej i stworzenia im równych szans wykazania się w działalności na rzecz tej społeczności
l) Tworzenia silnych więzi między wszystkimi członkami społeczności szkolnej.

ZADANIA:

1. Pomoc w przygotowaniu i aktywne uczestnictwo w uroczystościach szkolnych
i akademiach.
a) Pomoc w organizacji akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej
b) Przygotowanie zabawy andrzejkowej
c) Pomoc w przygotowaniu spotkania wigilijnego
d) Przygotowanie zabawy karnawałowej
e) We współpracy z Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej organizacja Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
f) Pomoc w organizacji Święta Szkoły
g) We współpracy z Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej organizacja Dnia Dziecka
h) Organizacja Laurów 2018 dla klas III

2. Dbałość o estetykę sal lekcyjnych i korytarza.
a) Przygotowywanie i zmiana gazetek na korytarzu zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych
b) Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na najładniejszą gazetkę klasową
c) Współpraca z Kołem Plastycznym.

3. Udzielanie pomocy innym.
a) Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu
b) Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów uczeń-nauczyciel, nauczyciel-uczeń
c) Współpraca z Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida
5. Zgłaszanie wniosków i propozycji Dyrektorowi szkoły.
a) Szczęśliwy numerek – dzień bez pytania raz w miesiącu dla wylosowanego numeru w dzienniku
b) Dzień galowy w dniu filharmonii – uczniowie ubrani w tym dniu na galowo zwolnieni z pytania
c) W jednym kolorze – jeden raz w miesiącu uczniowie ubrani w wyznaczonym kolorze zwolnieni z pytania (warunek: w wyznaczonym kolorze muszą być spodnie/spódnica, bluzka/koszula, sukienka; nie liczą się dodatki typu pasek, apaszka, skarpetki, rajstopy, itp.)
d) Dzień Przebierańca – w dniu 21 marca uczniowie przebrani w dowolny sposób zwolnieni z pytania

4. Współpraca z Radą Rodziców.

5. Współpraca ze stroną internetową szkoły

W załączeniu:
1. Władze Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018
2. Lista uczniów należących do poszczególnych sekcji SU.
3. Dni na „szczęśliwy numerek”.
4. Lista dni „w jednym kolorze”.

Statystyka strony

Strona oglądana: 629 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Tomasz Rurarz, data: 02.10.2017 r., godz. 18.03
Wprowadził:Adam Podemski, data: 02.10.2017 r., godz. 18.03
Ostatnia aktualizacja:Redaktorzy strony, data: 09.10.2017 r., godz. 17.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.10.2017 r., godz. 17.12Redaktorzy stronyEdycja strony
09.10.2017 r., godz. 15.26Redaktorzy stronyEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 18.09Adam PodemskiEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 18.07Adam PodemskiEdycja strony
02.10.2017 r., godz. 18.03Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 -2013 Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Publiczne Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce, e-mail: gimnazjum@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2011 r.